تماس با ما

تماس با ما: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، پایین تر از حکیم، برج نگین رضا، واحد ۶۱۳ 

تلفن: 44032485-021

 

تماس با ما ویرا 1

 

 

 

 

بومی سازی و پیاده سازی ITIL

بومی سازی و پیاده سازی فرایندهای چارچوب ITIL مبتنی بر نیازمندی های سازمان توسط ویرا جهان سیستم