نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مطالعه موردی پیاده سازی ITIL در HSC نوشته شده توسط حمید گردش 2831
ویژگی های دوره های استاندارد ITIL v3 نوشته شده توسط حمید گردش 3461
معرفی چارچوب ITIL V3 نوشته شده توسط حمید گردش 2231
چالش­های پیاده‌سازی چارچوب ITILدر حوزه ساختار و سازماندهی منابع انسانی فناوری اطلاعات نوشته شده توسط حمید گردش 8964
شبکه های اجتماعی و مدیریت خدمات نوشته شده توسط حمید گردش 5717
پیاده سازی ITIL در BankServAfica افریقای جنوبی نوشته شده توسط حمید گردش 3749
بکارگیری نرم افزار ITSM توسط سرویس خبری اتریش برای نظارت بر فرستنده ها در سراسر کشور نوشته شده توسط حمید گردش 4067
ارتش آمریکا از الگوهای موفق ITIL کمک می گیرد نوشته شده توسط حمید گردش 4105
آغاز فعالیت مرکز مدیریت فناوری اطلاعات (ITMI) نوشته شده توسط حمید گردش 71250
COBIT 5 منتشر شد نوشته شده توسط حمید گردش 18902